Transparència

BENVINGUTS
AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Institucional

INSTITUCIONAL

Informació descriptiva de l’organització, estructura, normativa destacada i funcions de l’Ajuntament

Normativa

NORMATIVA

Informació jurídica rellevant i textos normatius aplicables pels Ministeris i organismes dependents

Econòmica

ECONÓMICA

Informació sobre actes de gestió administrativa, amb repercussió econòmica o pressupostària, així com informació estadística de de l’Ajuntament